DOBRY PLAN DLA BIAŁOGARDU

ŁĄCZYMY POKOLENIASŁUCHAMY MIESZKAŃCÓW

 

Dobry Plan Dla Białogardu stworzyliśmy wsłuchując się w głosy mieszkańców Białogardu.

Dla niemal wszystkich z nas najważniejsze są ZDROWIE, RODZINA, PRACA i BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE.

I poczucie dumy z naszej WSPÓLNOTY, z naszego BIAŁOGARDU.

W naszym planie skupiliśmy się na wartościach, które są fundamentalne dla nas wszystkich: zdrowiu, rodzinie, pracy i stabilności finansowej. Wsłuchując się w głosy mieszkańców, wiemy, że te kwestie są kluczowe dla mieszkańców Białogardu.

ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

dlatego moim celem jest stworzenie miasta sprzyjającego dobremu zdrowiu mieszkańców poprzez inwestycje w opiekę zdrowotną, infrastrukturę sportową oraz ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Miasta zielonego, w którym przy realizacji inwestycji szanuje się rosnące drzewa. Miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym.
– w ciągu miesiąca od objęcia urzędu Burmistrza wdrożę ofertę bezpłatnych sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach,
– w ciągu miesiąca od objęcia urzędu Burmistrza szkolne sale gimnastyczne będą otwarte popołudniami,
– Już podczas tegorocznych wakacji zaproponujemy dzieciom atrakcyjne, bezpłatne, letnie zajęcia w szkołach, na krytej pływalni i salach sportowych,
– we współpracy z Centrum Zdrowia Psychicznego rozbuduję system wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży,
– jako Burmistrz aktywnie włączę się w organizację sportowych festynów osiedlowych. Jednak to mieszkańcy będą decydować o tym, jak będą one wyglądać. Skupimy się na potrzebach dzieci i rodziców. Wysłuchany ich uwag i wdrożymy w życie nowe rozwiązania, dla bezpiecznej, rozwijającej zabawy,
– samorząd miasta będzie wspierać rozwój białogardzkiego szpitala – w budżecie miasta zostaną zaplanowane środki na wsparcie szpitala w kwocie rocznej 0,5 mln złotych,
– we współpracy ze specjalistami stworzymy miejskie programy profilaktyczne,
– dofinansujemy wymiany starych kopciuchów na ekologiczne źródła ogrzewania – dofinansowanie z budżetu na pompy ciepła lub włączenie do sieci ZEC.

RODZINA, TO PODSTAWA

Rodzina odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu każdego z nas, dlatego DOBRY PLAN DLA BIAŁOGARDU obejmuje wsparcie dla rodzin poprzez programy edukacyjne, kulturalne i opiekuńcze, które umożliwią rozwój i budowanie silnych więzi rodzinnych. To także wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi i zachęta do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących wydawania pieniędzy z budżetu miasta na istotne zdaniem mieszkańców zadania. Priorytetem będzie obniżenie opłat za żłobek.
– przywrócimy BUDŻET OBYWATELSKI w kwocie 500 tys. zł. zlikwidowany przez obecną władzę miasta,
– zbudujemy mieszkania komunalne, których przydział będzie transparentny.
– zainicjujemy partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie budownictwa mieszkań,
– obniżymy opłaty za żłobek miejski,
– zmodernizujemy i unowocześnimy przedszkola,
– doposażymy i zmodernizujemy szkoły miejskie,
– zainstalujemy w każdej szkole punkt poboru filtrowanej wody dla uczniów, by mogli napełniać swoje butelki bezpieczną i zdrową wodą,
– stworzymy rodzinny park linowy w lasku miejskim,
– utrzymamy stawki opłat za śmieci do końca 2025 roku,
– aktywizujemy młodzież poprzez ofertę bezpłatnych zajęć dla osób w wieku od 20 do 40 lat: warsztaty, spotkania motywacyjne, zajęcia kreatywne, innowacje, kluby integracyjne,
– w każdym okręgu wyborczym zbudujemy WYBIEG DLA PSÓW ze strefą relaksu dla naszych małych przyjaciół,
– aktywizując młodzież wybudujemy nowoczesny SKATEPARK DLA MŁODZIEŻY. Taki jakiego potrzebują i na jaki zasługują, aby spędzać czas aktywnie i bezpiecznie,
– postawimy WIĘCEJ ŁAWEK na terenie miasta i więcej koszty na śmieci,
– zainstalujemy więcej ławek w parku Orła Białego nad brzegiem rzeki,
– zadbamy o dziedzictwo kulturowe naszego miasta. Mury obronne, pomnik Orła Białego, miejsca pamięci – przeprowadzimy pracę konserwacyjne, tak aby zabytki Białogardu były ciekawą atrakcją, wizytówką naszego miasta,
– zmodernizujemy i unowocześnimy place zabaw dla dzieci, dostosujemy je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zbudujemy więcej miejsc do rekreacji i bezpiecznej zabawy dla najmłodszych białogardzian,
– utworzymy DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORA, bo coraz więcej jest wśród nas samotnych seniorów,
– rozszerzymy ofertę zajęć, spotkań i potańcówek dla seniorów,
– zmodernizujemy basen zewnętrzny do standardów XXI wieku,
– wybudujemy nową halę sportową przy BOSiR,
– zmodernizujemy boiska boczne i otoczenie za stadionem BOSiR,
– bezpieczeństwo to podstawa – więc doświetlimy skrzyżowania i przejścia dla pieszych,
– w pierwszym roku – zmodernizujemy 5 ulic w mieście,
– dofinansujemy remont mieszkań komunalnych,
– zrewitalizujemy schrony miejskie na wypadek sytuacji kryzysowych,
– stworzymy łowiska specjalne dla wędkarzy z Białogardu na terenach za stadionem miejskim przy Ośrodku Hodowlano-Zarybieniowym Liśnica w Białogardzie.

PRACA, ROZWÓJ

Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej. Poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz programy szkoleniowe, chcemy zapewnić mieszkańcom Białogardu możliwości rozwoju zawodowego i osiągnięcia stabilności finansowej.
– nowe tereny inwestycyjne dla inwestorów,
– ożywienie działalności miejskiej spółki INVEST PARK, która w porozumieniu z burmistrzem pozyska nowych inwestorów, tworzących rynek pracy ukierunkowany na potrzeby mieszkańców miasta,
– uruchomienie programu kursów i szkoleń dla przedsiębiorców z Białogardu, chcących podnosić swoje kompetencje,
– misje gospodarcze z udziałem przedsiębiorców z Białogardu, a nie tylko wyjazdy radnych do miast partnerskich.

BEZPIECZEŃSTWO, także FINANSOWE

Ostatnim, lecz równie istotnym elementem naszego DOBREGO PLANU DLA BIAŁOGARDU jest dbałość o bezpieczeństwo i stabilność finansową mieszkańców. Poprzez odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i budżetem miasta, poszukiwanie i skuteczne wykorzystywanie szans na środki zewnętrzne stworzymy warunki do powstrzymania wzrostu opłat i podatków lokalnych. Dzięki temu w portfelu mieszkańców zostanie więcej pieniędzy. Dążymy do tego, aby każdy mieszkaniec mógł poczuć się pewnie pod względem swojej sytuacji materialnej.
– oszczędna i sprawna administracja miasta: OSZCZĘDZANIE ZACZNĘ OD SIEBIE, deklaruję, że moje wynagrodzenie jako Burmistrza będzie najniższe dopuszczalne prawem, ponieważ bycie burmistrzem Białogardu traktuję jako misję na rzecz mieszkańców, a nie sposób na szybkie dorobienie się!
– racjonalne wydatki spółek i jednostek miejskich, wynagrodzenia Zarządów i Rad Nadzorczych adekwatne do wyników i wielkości Spółek;
– wszystkie stanowiska kierownicze w mieście będą obsadzane w drodze transparentnego konkursu, a nie po znajomości,
– powstrzymanie podwyżek opłat za wywóz śmieci w kolejnych latach po 2025 roku poprzez wykorzystanie spółek miejskich,
– pozyskiwanie nowych inwestorów tworzących miejsca pracy
– obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek miejskich poprzez inwestycje w fotowoltaikę
– zlikwidujemy Centrum Usług Wspólnych, obsługa księgowa i pracownicy wrócą do szkół i przedszkoli,
– z czego to zrealizujemy? – dzięki racjonalizacji wydatków administracji można będzie wygospodarować środki na inwestycje istotne dla mieszkańców lub budżet obywatelski. Konsultacje społeczne – Wasze pieniądze – Wasz głos – Wasze inwestycje
– w porozumieniu z Policją zwiększymy ilość patroli na ulicach Białogardu
– doświetlimy przejścia dla pieszych.

WSPÓLNOTA

Wreszcie, chcemy budować poczucie dumy z naszej wspólnoty i miasta Białogardu poprzez promowanie lokalnej kultury, historii i tradycji oraz poprzez angażowanie mieszkańców w działania społeczne. Pragniemy, aby Białogard był miejscem, w którym każdy czuje się doceniony i ważny, bez względu na wiek czy status społeczny. Deklaruję współpracę ze wszystkimi środowiskami i ugrupowaniami politycznymi, którym leży na sercu dobro mieszkańców Białogardu. Jako nowy burmistrz Białogardu będę działać PONAD PODZIAŁAMI. Spory i kłótnie polityczne znane z telewizji, tu w naszej małej ojczyźnie nie powinny mieć żadnego znaczenia. Tu najważniejsze są sprawy mieszkańców Białogardu, nasze sprawy, niezależnie od tego, na kogo głosujemy w wyborach ogólnopolskich. Tworząc wspólnotę mieszkańców Białogardu, razem możemy zrobić dobrze rzeczy dla naszego oraz przyszłych pokoleń.
Podejmiemy konkretne działania:
– stworzymy radę konsultacyjną ds. osób z niepełnosprawnościami, by Białogard był miejscem przyjaznym osobom zmagającym się z niepełnosprawnością ruchową, deficytami wzroku czy słuchu,
– stawiam na dialog z nową Rada Miasta i z radnymi. Przedstawiciele opozycji w Radzie Miejskiej powinni mieć reprezentację w prezydium rady i władzach komisji problemowych,
– deklaruję pełną transparentność przy obsadzaniu kierowniczych stanowisk w mieście. Wszystkie będą obsadzane w wyniku otwartego konkursu, a nie według niejasnych kryteriów, lub co gorsze znajomości czy koneksji rodzinnych.

Każdemu samorządowcowi powinno zależeć żeby jego małą ojczyzna się rozwijała . Dla mnie rozwój miasta to przede wszystkim zwiększenie ilości mieszkańców w naszym mieście. Żeby było nas więcej rada wraz z burmistrzem musi podjąć działania aby mieszkańcy miasta mogli się czuć bezpiecznie. Bezpieczeństwo w rozumieniu polityki mieszkaniowej, rozwoju rynku pracy, szpital z jak największą dostępnością do usług medycznych, edukacji na wysokim poziomie czyli bliska integracja szkół podstawowych oraz ponad podstawowych w naszym mieście, inne spojrzenie na kulturę sport, oraz rozrywkę. Uruchomienie zmian w tych zakresach spowoduje wyjście administracji miejskiej na potrzeby mieszkańców ,a nasze miasto stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

Nasz rozwój widzimy w środkach z Krajowego Planu Odbudowy, racjonalnego dysponowania posiadanym budżetem, optymalizacją kosztów i zwiększeniem przychodów do budżetu z nowych inwestycji.
Swoją działalnością Starosty Białogardzkiego w latach 2018-2024 udowodniłem, że potrafię zarządzać samorządem skutecznie, rozwijając szpital i realizując szereg potrzebnych mieszkańcom inwestycji za ponad 70 milionów złotych, spłacając w tym czasie zadłużenie naszego powiatu z ponad 18 mln złotych w 2018 roku do nieco ponad 4 mln w roku bieżącym.

Proszę o wsparcie – Piotr Pakuszto

Buduj razem z nami dobry plan dla Białogardu!

Zgłoś swój pomysł!

    Wasze pomysły

    Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

    Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

    Zamknij